دسته بندی محصولات

دسته ی محصولات را ملاحظه فرمایید.

1

پرینتر های لیزری

پرینتر های لیزری از قبیل پرینترهایی هستند که حروف و تصاویر را به وسیله اشعه لیزریا اشعه متمرکز نور مانند الکتر

2

پرینترهای جوهرافشان

در مدل های جوهرافشان ،پرینتر ها با فشار دادن جوهر روی کاغذ برای چسبیدن آن عمل چاپ را انجام میدهد

3

پرینترهای سوزنی

انواع پرینتر سوزنی یا چاپگر سوزنی موجود است


آخرین به روزرسانی ها

آخرین قیمت پرینترهای اضافه شده از قبیل چاپگر سوزنی ، چاپگر لیزری و چاپگر جوهرافشان را ملاحظه فرمایید.