ماه: مهر ۱۳۹۴

پرینتر لیزری چهار کاره  hp 177FW
پرینتر لیزری چهار کاره hp 177FW

پرینتر لیزری چهار کاره hp 177FW نام محصول : پرینتر لیزری چهار کاره hp 177FW کد کالا : ۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۲۲ سازنده: HP پرینتر اچ پی ۱۷۷ اف دبلیو   قابلیت :پرینتر،اسکن،کپی،اسکنر (۴ کاره) چاپ: سیاه سفید تکنولوژی چاپ: لیزری سرعت چاپ سیاه وسفید:۲۷ برگ در دقیقه سرعت چاپ رنگی :۴ برگ…

پرینتر لیزری چهار کاره  hp 277N
پرینتر لیزری چهار کاره hp 277N

پرینتر لیزری چهار کاره hp 277N نام محصول : پرینتر لیزری چهار کاره hp 277N کد کالا : ۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۲ سازنده: HP پرینتر اچ پی ۲۷۷ ان   قابلیت :پرینتر،اسکن،کپی،اسکنر (۴ کاره) چاپ: رنگی تکنولوژی چاپ: لیزری سرعت چاپ سیاه وسفید:۱۸ برگ در دقیقه سرعت چاپ رنگی :۱۸ برگ در دقیقه…

پرینتر لیزری چهار کاره  hp 277DW
پرینتر لیزری چهار کاره hp 277DW

پرینتر لیزری چهار کاره hp 277DW نام محصول : پرینتر لیزری چهار کاره hp 277DW کد کالا : ۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳ سازنده: HP پرینتر اچ پی ۲۷۷ دی دبلیو   قابلیت :پرینتر،اسکن،کپی،اسکنر (۴ کاره) چاپ: رنگی تکنولوژی چاپ: لیزری سرعت چاپ سیاه وسفید:۱۹ برگ در دقیقه سرعت چاپ رنگی :۱۹ برگ در…

پرینتر لیزری چهار کاره  hp M475dn
پرینتر لیزری چهار کاره hp M475dn

پرینتر لیزری چهار کاره hp M475dn نام محصول : پرینتر لیزری چهار کاره hp M475dn کد کالا : ۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۸ سازنده: HP پرینتر اچ پی ام ۴۷۵ دی ان   قابلیت :پرینتر،اسکن،کپی،اسکنر (۴ کاره) چاپ: رنگی تکنولوژی چاپ: لیزری سرعت چاپ سیاه وسفید:۲۵ برگ در دقیقه سرعت چاپ رنگی :۲۵ برگ…

پرینتر لیزری چهار کاره hp M476nw
پرینتر لیزری چهار کاره hp M476nw

پرینتر لیزری چهار کاره hp M476nw نام محصول : پرینتر لیزری چهار کاره hp M476nw کد کالا : ۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۹ سازنده: HP پرینتر اچ پی ام ۴۷۶ ان دبلیو   قابلیت :پرینتر،اسکن،کپی،اسکنر (۴ کاره) چاپ: رنگی تکنولوژی چاپ: لیزری سرعت چاپ سیاه وسفید:۱۶٫۵برگ در دقیقه سرعت چاپ رنگی :۱۶٫۵برگ در دقیقه…