برچسب: IFTTT

گیت فروشگاهی تک آنتن دنا Dena RF

via گیت تک آنتن Dena نوع تکنولوژی : RF تعداد آنتن: تک آنتن فرکانس پاسخ گویی: ۸٫۲ مگا هرتز معرفی گیت فروشگاهی تک آنتن Dena منظور از دزدگیر فروشگاهی تک آنتن این است که بورد الکترونیکی فرستنده و گیرنده امواج در یک آنتن تعبیه شده است. در دزدگیر فروشگاهی تک…

گیت فروشگاهی سه آنتن پارتاک Partak RF

via گیت سه آنتن Partak نوع تکنولوژی : RF تعداد آنتن: ۳ آنتن فرکانس پاسخ گویی: ۸٫۲ مگا هرتز معرفی گیت فروشگاهی سه آنتن Partak گیت فروشگاهی سه آنتن پارتاک از سه عدد برد الکترونیکی شامل دو عدد فرستنده در طرفین و یک عدد گیرنده در وسط تشکیل شده است….

گیت فروشگاهی تک آنتن ژیکان Jikan AM

via گیت تک آنتن Jikan نوع تکنولوژی : AM تعداد آنتن: تک آنتن فرکانس پاسخ گویی: ۵۸ مگا هرتز معرفی گیت فروشگاهی تک آنتن Jikan منظور از دزدگیر فروشگاهی تک آنتن این است که بورد الکترونیکی فرستنده و گیرنده امواج در یک آنتن تعبیه شده است. در دزدگیر فروشگاهی تک…

تگ صدفی ریز ۴۵ میلی متر RF با فرکانس ۹٫۵

via تگ صدفی ۴۵ میلیمتر ۹٫۵ مگاهرتز نوع تکنولوژی : RF نوع تگ: ریز فرکانس پاسخ گویی: ۹٫۵ مگا هرتز معرفی تگ صدفی 45 میلی متر ۹٫۵ مگاهرتز تگ صدفی ریز ۴۵ میلیمتر از نوع RF که با نام های شل تگ (shell tag)، تگ گرد و یا در بعضی مواقع…

گیت فروشگاهی سه آنتن پارتاک Partak AM

via گیت سه آنتن Partak نوع تکنولوژی : AM تعداد آنتن: ۳ آنتن فرکانس پاسخ گویی: ۵۸ مگا هرتز معرفی گیت فروشگاهی سه آنتن Partak گیت فروشگاهی سه آنتن پارتاک از سه عدد برد الکترونیکی شامل دو عدد فرستنده و یک عدد گیرنده تشکیل شده استکه اصطلاحا به آن Duel…